Aktualności

Alimenty, alimenty, alimenty…

Jak rozwiązać w sądzie kwestię alimentów na dzieci, gdy strony zamierzają się rozwieść? W mojej praktyce często zdarza się, że do Kancelarii trafiają Klienci (zazwyczaj Klientki), którzy oczekują poprowadzenia ich sprawy rozwodowej, w tym również uzyskania alimentów na dzieci małżeńskie, [...]

Warunkowe przedterminowe zwolnienie – kiedy można się o nie ubiegać?

Zgodnie z art. 77 kodeksu karnego skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania [...]

Dziecko urodzone na emigracji w Wielkiej Brytanii.

W chwili obecnej uznaje się, że około 1 miliona Polaków przebywa na emigracji w Wielkiej Brytanii. Większość z tych osób są to osoby młode, które albo wyjechały do Wielkiej Brytanii same i poznały tam „drugą połówkę” albo też wyjechały wraz [...]

Jak się rozwieść? czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o ROZWODZIE!

W polskim prawie małżeństwo może być rozwiązane jedynie przez rozwód. O rozwodzie orzeka sąd okręgowy po przeprowadzeniu rozprawy. Jak w praktyce wygląda przeprowadzenie rozwodu? Zacząć należy od sporządzenia pozwu o rozwód, w którym należy wykazać, że między małżonkami nastąpił trwały [...]

SYSTEM DOZORU ELEKTRONICZNEGO

Od kilku lat, a dokładnie od 2007 r. polskie prawo karne przewiduje możliwość odbywania kary pozbawienia wolności w ramach systemu dozoru elektronicznego ( dalej SDE). Przez krótki okres czasu tj. od 01.07.2015 r. do 15.04.2016 r. SDE stał się rodzajem [...]

Wypowiedzenie umowy o pracę a okres zatrudnienia u danego pracodawcy.

Kodeks pracy przewiduje kilka rodzajów umów o pracę. Najczęściej spotykanymi umowami o pracę są umowa o pracę na czas określony i umowa o pracę na czas nieokreślony. Jak było…? Do niedawna rozwiązanie każdej z tych umów wyglądało inaczej. Co do [...]

Co należy wiedzieć o ZACHOWKU?

Zachowek przysługuje najbliższym krewnym zmarłego - zstępnym, małżonkowi i rodzicom, którzy zostali pozbawieni prawa do spadku w drodze testamentu ( art. 991 Kodeksu cywilnego dalej KC). Zstępni to dzieci, wnuki i prawnuki itd. A zatem oznacza to, że jeżeli zmarły [...]

Zaprzeczenie ojcostwa dziecka pochodzącego z małżeństwa – kto i w jakim terminie może to zrobić?

Jeżeli matka dziecka jest mężatką istnieje domniemanie prawne, że ojcem dziecka jest jej mąż. Domniemanie to odnosi się również do sytuacji, gdy dziecko urodziło się przed upływem 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa. Przy czym jeśli dziecko urodziło się [...]

Jak bronić się przed aktualizacją opłat rocznych za użytkownie wieczyste?

Temida

Zgodnie z art. 238 KC użytkownik wieczysty przez cały czas trwania swego prawa uiszcza opłatę roczną. Opłata ta winna być regulowana z góry do 31 marca za dany rok ( art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami dalej UGN), [...]

Uprowadzenie a porwanie rodzicielskie – co robić?

Pojęcia te, choć często używane zamiennie, mają różne znaczenia. Z porwaniem rodzicielskim mamy do czynienia wówczas, gdy dziecko zabiera rodzic, któremu przysługuje pełnia praw rodzicielskich, zaś z uprowadzeniem rodzicielskim, gdy dziecko zabiera rodzic, który został pozbawiony praw rodzicielskich, jego prawa [...]

dyżury adwokata

Temida

Od lipca zapraszamy na dyżury adwokata w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach 16.00 - 18.00, najlepiej po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo:)

Kontakt

 • Kancelaria Adwokacka
  Ewelina Papaj-Gajek
 • ul. Przemysłowa 10 pok. 124 I piętro
  40-020 Katowice
  ( koło CH Belg )
 • +48 512 229 519
 • NIP: 656 226 40 26
 • ING Bank Śląski S.A.
  Nr konta: 65 1050 1214 1000 0097 0112 7145