Prawo karne

Adwokat Katowice sprawy karne - prawo karne

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie prawa karnego, które obejmują wsparcie na każdym etapie postępowania. Nasza pomoc obejmuje postępowanie przygotowawcze prowadzone przez policję, prokuraturę czy inne organy ścigania, postępowanie sądowe, jak i postępowanie wykonawcze. Oznacza to, że zapewniamy naszym Klientom merytoryczne wsparcie i współpracujemy z Klientem na każdym etapie postępowania aż do prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy karnej, a nawet dalej.

Profesjonalną pomoc prawną jako obrońcy zapewniamy osobom podejrzanym, oskarżonym / obwinionym oraz skazanym, a także jako pełnomocnicy poszkodowanym działającym w charakterze oskarżycieli posiłkowych lub oskarżycieli prywatnych.

Nasza pomoc polega m. in. na:

 • przygotowaniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub prywatnego aktu oskarżenia,
 • sporządzaniu wniosków o zastosowanie środków zapobiegawczych lub wniosków o mediację,
 • udziale we wszystkich możliwych czynnościach procesowych np. podczas przesłuchania podejrzanego/oskarżonego, przesłuchania świadków, biegłych, w eksperymentach procesowych,
 • reprezentowaniu naszych Klientów na każdym etapie postępowania sądowego, w szczególności poprzez zapewnienie obecności na rozprawach,
 • przygotowaniu zażaleń w toku postępowania np. na postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu śledztwa / dochodzenia, na zastosowanie, zmianę, przedłużenie lub uchylenie środka zapobiegawczego ( np. tymczasowego aresztowania),
 • przygotowywanie apelacji od niekorzystnych rozstrzygnięć Sądu I instancji.

Najczęstsze sprawy karne, w których podejmujemy się obrony lub reprezentowania pokrzywdzonych to:

 • prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
 • wypadki komunikacyjne (drogowe)
 • groźby karalne i stalking
 • znęcanie
 • kradzieże, oszustwa, paserstwa ( przestępstwa przeciwko mieniu)
 • pobicia i rozboje
 • przestępstwa narkotykowe
 • podrobienie podpisu / dokumentu.

Nasza pomoc nie kończy się na uzyskaniu przez Klienta prawomocnego rozstrzygnięcia Sądu.

Bardzo często jest tak, że Kliencie zgłaszają się do nas już po tym, jak uzyskują prawomocny wyrok i np. wezwanie do odbycia kary albo wniosek o zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej bądź też zmianę kary grzywny lub ograniczenia wolności na karę pozbawienia wolności. Na etapie postępowania wykonawczego reprezentujemy klientów w sprawach o :

 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary (wokanda),
 • przerwę w odbywaniu kary,
 • odroczenie wykonania kary,
 • zastosowanie elektronicznego dozoru wykonania kary (bransoleta),
 • zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej,
 • zmiana kary grzywny lub ograniczenia wolności na karę pozbawienia wolności,
 • zatarcie skazania,
 • wyrok łączny.

Prowadzenie spraw karnych wymaga doświadczenia i indywidualnego podejścia do każdego Klienta. Dlatego stawiamy na dogłębne poznanie każdej sprawy i dokładną analizę. Dzięki kompleksowej obsłudze, doświadczeniu i wiedzy pomogliśmy wielu potrzebującym osobom.

Kontakt

 • Kancelaria Adwokacka
  Ewelina Papaj-Gajek
 • ul. Przemysłowa 10 pok. 124 I piętro
  40-020 Katowice
  ( koło CH Belg )
 • +48 512 229 519
 • NIP: 656 226 40 26
 • ING Bank Śląski S.A.
  Nr konta: 65 1050 1214 1000 0097 0112 7145