Rozwody

Adwokat rozwody Katowice - podział majątku i inne

Rozwód jest podstawowym sposobem rozwiązania małżeństwa. Do rozwodu dochodzi na skutek wniesienia pozwu o rozwód do sądu. Rozwód może nastąpić bez orzekania o winie, za porozumieniem stron albo może zostać zgłoszone żądanie orzeczenia o winie jednego lub obu małżonków.

Sprawy rozwodowe, jak wszystkie sprawy rodzinne, wymagają od pełnomocników szczególnej empatii, która nie przysłania nadrzędnego celu, jakim jest profesjonalne doradztwo prawne. Specjalizujemy się w sprawach rozwodowych, w sprawach alimentacyjnych oraz w sprawach o podział majątku.

Instytucją zbliżoną do rozwodu jest separacja. Różnica polega przede wszystkim na tym, że na skutek separacji nie dochodzi do rozwiązania małżeństwa. Małżeństwo w dalszym ciągu istnieje. Skutkiem separacji nie jest także zniesienia wszystkich obowiązków wobec drugiego małżonka, np. nadal obowiązuje małżonków obowiązek wzajemnej pomocy. Przesłankami do orzeczenia separacji jest zupełny, ale już nie trwały ( przy rozwodzie musi być również trwały) rozkład pożycia małżeńskiego w 3 różnych sferach życia tj. zanik więzi psychicznej, fizycznej i gospodarczej.

Oferujemy kompleksową pomoc prawną na każdym etapie związanym z rozwodem – zarówno przed złożeniem pozwu o rozwód przy ustalaniu istnienia przesłanek do orzeczenia rozwodu, w toku sądowego postępowania rozwodowego, jak również po orzeczeniu rozwodu (zmianie nazwiska, podziale majątku, ale również przy  egzekwowaniu alimentów czy widzeń z dzieckiem, wykonywaniu zarządzeń opiekuńczych).

Kontakt

 • Kancelaria Adwokacka
  Ewelina Papaj-Gajek
 • ul. Przemysłowa 10 pok. 124 I piętro
  40-020 Katowice
  ( koło CH Belg )
 • +48 512 229 519
 • NIP: 656 226 40 26
 • ING Bank Śląski S.A.
  Nr konta: 65 1050 1214 1000 0097 0112 7145