Adwokat rozwody Katowice - podział majątku i inne

Rozwód jest podstawowym sposobem rozwiązania małżeństwa. Do rozwodu dochodzi na skutek wniesienia pozwu o rozwód do sądu. Rozwód może nastąpić bez orzekania o winie, za porozumieniem stron albo może zostać zgłoszone żądanie orzeczenia o winie jednej lub obu małżonków.

Sprawy rozwodowe, jak wszystkie sprawy rodzinne, wymagają od pełnomocników szczególnej empatii, która nie przysłania nadrzędnego celu, jakim jest profesjonalne doradztwo prawne. Specjalizujemy się w sprawach rozwodowych, w sprawach alimentacyjnych oraz w sprawach o podział majątku.

Instytucją zbliżoną do rozwodu jest separacja. Różnica polega przede wszystkim na tym, że na skutek separacji nie dochodzi do rozwiązania małżeństwa. Małżeństwo w dalszym ciągu istnieje. Skutkiem separacji nie jest także zniesienia wszystkich obowiązków wobec drugiego małżonka, np. nadal obowiązuje małżonków obowiązek wzajemnej pomocy. Przesłankami do orzeczenia separacji jest zupełny, ale już nie trwały ( przy rozwodzie musi być również trwały) rozkład pożycia małżeńskiego w 3 różnych sferach życia, tj. Całkowitym, ale (w przeciwieństwie do rozwodu) niestały zanik więzi psychicznej, fizycznej i gospodarczej.

W chwili zawarcia związku małżeńskiego z mocy ustawy powstaje ustawowa wspólnota majątkowa małżeńska – każdy nabyty po ślubie przedmiot przez któregoś ze współmałżonków należy do ich obojga (z wyjątkiem rzeczy osobistych). Po rozwodzie konieczne jest zatem przeprowadzenie podziału majątku, które odbywa się albo w formie umownej ( jeżeli strony dojdą do porozumienia) albo na drodze sądowej. Aby nasz Klient był dobrze przygotowany do sprawy o podział majątku, już na etapie sprawy rozwodowej doradzamy jakie podjąć działania by zabezpieczyć swoje interesy.

Oferujemy kompleksową pomoc prawną na każdym etapie procesu rozwodowego, procesu o alimenty, procesu o podział majątku czy o separację.

Kontakt

 • Kancelaria Adwokacka
  Ewelina Papaj-Gajek
 • ul. Przemysłowa 10 pok. 207 II piętro
  40-020 Katowice
  ( koło CH Belg )
 • +48 512 229 519
 • NIP: 656 226 40 26
 • ING Bak Śląski S. A.
  Nr konta: 13 1050 1214 1000 0092 0030 9806