Prawo spadkowe

Sprawy spadkowe Katowice

Prawo spadkowe to gałąź prawa cywilnego, która reguluje przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci osoby, do której należały, na jej spadkobierców. Prawa te najczęściej przechodzą na inny podmiot (nie wygasają), dlatego tak ważne jest świadome uregulowanie wszystkich stosunków prawnych, wynikających z zapisów prawnych prawa spadkowego. Coraz częstszą i zalecaną przez adwokatów praktyką jest konsultacja prawna po śmierci bliższego i dalszego członka rodziny. Niestety zdarza się tak, że zaniedbanie spraw spadkowych wiąże się z przyjęciem na siebie długu (niekiedy dużego) po zmarłym.

Swoim Klientom doradzamy, jak zabezpieczyć interesy spadkobierców oraz jak uniknąć niepożądanego spadku, ale również jakie działania podjąć, by zabezpieczyć swoich bliskich na wypadek swojej śmierci.

Nasza pomoc prawna w sprawach spadkowych obejmuje między innymi:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy lub z testamentu
 • sprawy o zachowek
 • sprawy o dział spadku
 • niegodność dziedziczenia
 • nieważność testamentu
 • zrzeczenie się spadku
 • pomoc i doradztwo przy sporządzaniu testamentu
 • ustalanie odpowiedzialności za długi spadkowe
 • przyjęcie spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza, odrzucenie spadku

uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Kontakt

 • Kancelaria Adwokacka
  Ewelina Papaj-Gajek
 • ul. Przemysłowa 10 pok. 124 I piętro
  40-020 Katowice
  ( koło CH Belg )
 • +48 512 229 519
 • NIP: 656 226 40 26
 • ING Bank Śląski S.A.
  Nr konta: 65 1050 1214 1000 0097 0112 7145