Prawo gospodarcze

Pomoc prawna w sprawach gospodarczych Katowice

Świadczymy kompleksowe usługi dla firm na każdym etapie ich działalności, począwszy od pomocy w założeniu odpowiedniej struktury organizacyjnej ( np.  wyboru formy spółki), poprzez jej działalność, aż do jej zakończenia.

Pomagamy rozstrzygać problemy wewnętrze firmy, dot. pracowników czy związków zawodowych, jak i zewnętrzne problemy dot. relacji z kontrahentami ( umowy, windykacja należności, odszkodowania czy ubezpieczenia).

Reprezentujemy naszych Klientów w sądzie, ale także skupiamy się na wsparciu merytorycznym, rozwiązując wiele problemów zanim trafią do sądu, uważając iż dobrze prowadzona obsługa bieżąca i mediacja może zaoszczędzić czasu i pieniędzy.

W ramach prawa gospodarczego i handlowego zajmujemy się między innymi:

 • sporządzaniem dokumentacji wymaganej do rozpoczęcia działalności i dokonania wpisu do CEIDG lub KRS
 • przygotowywaniem projektów statutów i umów zawiązujących spółki, fundacje, stowarzyszenia i inne
 • likwidacją spółek, fundacji, stowarzyszeń i innych
 • świadczeniem bieżącej obsługi przedsiębiorców
 • doradztwem prawnym w zakresie stosunków wewnętrznych pomiędzy organami spółek ( fundacji i stowarzyszeń), a także między wspólnikami
 • sporządzaniem projektów umów oraz opiniowaniem przestawionych umów celem najpełniejszego zabezpieczenia interesów Klienta,
 • prowadzeniem spraw sądowych, między innymi z tytułu niewłaściwego wykonania umowy zarówno jako strona pozwana, jak i powodowa
 • windykacją wierzytelności zarówno na etapie przedsądowym, sądowym, jak i egzekucyjnym.

Profesjonalna pomoc prawna z zakresu prawa gospodarczego i handlowego jest niezbędna, by firma prężnie działała i rozwijała.

Kontakt

 • Kancelaria Adwokacka
  Ewelina Papaj-Gajek
 • ul. Przemysłowa 10 pok. 124 I piętro
  40-020 Katowice
  ( koło CH Belg )
 • +48 512 229 519
 • NIP: 656 226 40 26
 • ING Bank Śląski S.A.
  Nr konta: 65 1050 1214 1000 0097 0112 7145