Kancelaria Adwokacka Katowice
Ewelina Papaj-Gajek

Kancelaria adwokacka Katowice | Adwokat Katowice | Pomoc prawna i porady

O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka Eweliny Papaj – Gajek świadczy pomoc prawną zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Kancelaria adwokacka reprezentuje Klientów w oparciu o bogate podstawy wiedzy fachowej oraz według najwyższych standardów etycznych zawodu adwokata.

Podstawą działania Kancelarii jest indywidualne podejście adwokata do każdego powierzonego mu problemu oraz bieżące informowanie Klienta o kolejnych etapach prowadzonej sprawy.

Szczególnie istotnym jest zbudowanie więzi z Klientem polegającej na wzajemnym zaufaniu i partnerstwie. Taka relacja, połączona z pełną poufnością przekazanych kancelarii informacji, pozwala w sposób profesjonalny reprezentować interesy Klienta.

Adwokat Ewelina Papaj-Gajek

Zespół

Adwokat Ewelina Papaj-Gajek

Adwokat Ewelina Papaj-Gajek

Założyciel i właściciel Kancelarii Adwokackiej w Katowicach. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - kierunek prawo (2002 - 2007) oraz podyplomowych studiów z zakresu Wyceny i gospodarki nieruchomościami (2008 – 2009). W latach 2011 – 2013 odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego, w tym spraw o rozwód i separację, dotyczących władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów z dziećmi czy w sprawach o alimenty czy podział majątku, a także prawa spadkowego, w tym spraw o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek czy dział spadku.

Specjalizuje się w sprawach związanych z gospodarką nieruchomościami, w szczególności regulacją stanów prawnych nieruchomości ( w tym zasiedzenia), umowami dotyczącymi nieruchomości, prawem użytkowania wieczystego, wywłaszczeniami i zwrotami nieruchomości. Posiada duże doświadczenie w zakresie służebności gruntowych i służebności przesyłu. Posiada doświadczenie w sprawach administracyjnych zdobyte podczas sprawowania obsługi prawnej Urzędu Miasta Tychy trwającej niemal 9 lat.

Reprezentuje klientów w procesach karnych, zarówno jako obrońca, jak i jako pełnomocnik, na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego, a także w sprawach z zakresu prawa karnego wykonawczego dotyczących m.in. odroczenia wykonania kary, przerwy w wykonaniu kary, odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego oraz warunkowego przedterminowego zwolnienia, wyroku łącznego.

Radca prawny Miłosz Surdziel

Radca prawny Miłosz Surdziel

Założyciel i właściciel KMS Legal Miłosz Surdziel z siedzibą w Tychach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach studiów stacjonarnych - kierunek prawo (1997 - 2002). W latach 2006 – 2009 odbywał aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach, zakończoną zdanym egzaminem radcowskim w 2009 r. W Wpisany jest na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach pod numerem Kt 2726.

Specjalizuje się w sprawach związanych z gospodarką nieruchomościami, prawnymi aspektami procesów budowlanych i inwestycyjnych oraz planowaniem przestrzennym, a także prawie autorskim oraz obsłudze przedsiębiorców telekomunikacyjnych i świadczących usługi w obszarze tzw. „nowych technologii”.

Posiada duże doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej spółek prawa handlowego, a także w zakresie tworzenia, rejestrowania oraz doradztwa świadczonego fundacjom i stowarzyszeniom. Świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, gospodarczego i handlowego oraz cywilnego.

Aplikant adwokacki Oliwia Babiarz

Adwokat
Oliwia Babiarz

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – studiów na kierunku prawo (2008 – 2013) oraz podyplomowych studiów z zakresu Służby Zagranicznej i Międzynarodowej odbytych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2016-2017). W latach 2015 – 2018 odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Została wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. W latach 2017-2018 była pracownikiem Wydziału ekonomiczno-politycznego Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Atenach. Biegle władam językiem angielskim, w tym także posługuje się terminologią prawniczą.

W obszarze swojej praktyki zajmuje się problemami związanymi z tematyką karną, jak również sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego tj. regulacjami stanu prawnego nieruchomości, sporządzaniem umów, czy też pomocą prawną w zakresie roszczeń odszkodowawczych i związanych z dochodzeniem zadośćuczynienia.

Adwokat Oliwia Babiarz specjalizuje się ponadto w sprawach z zakresu prawa sportowego poprzez świadczenie usług na rzecz zawodników bądź klubów piłkarskich.

Oferta

Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak i biznesowych m. in. w następujących dziedzinach prawa:

Prawo karne

w szczególności:

 • jako obrońca w sprawach karnych i wykroczeniowych
 • jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego
 • odszkodowania za niesłuszne skazanie, nieuzasadnione zatrzymanie czy tymczasowe aresztowanie
 • na etapie postępowania wykonawczego m. in. w sprawach dotyczących odroczenia wykonania kary, przerwy w wykonaniu kary, odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego oraz warunkowego przedterminowego zwolnienia
 • wyrok łączny
 • zatarcie skazania

Prawo cywilne

w szczególności:

 • sprawy o ochronę własności lub posiadania
 • bezumowne korzystanie
 • stwierdzenie zasiedzenia
 • zniesienie i ustanowienie służebności gruntowych, osobistych lub przesyłu
 • sprawy o zapłatę i windykacja wierzytelności, w tym e-windykacja (elektroniczne postępowanie upominawcze)
 • pozew o eksmisję
 • odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego przez gminę
 • wypadki komunikacyjne
 • błędy lekarskie

Prawo spadkowe

w szczególności:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy i z testamentu
 • sprawy o zachowek
 • dział spadku i zniesienie współwłasności
 • zapis windykacyjny

Prawo rodzinne i opiekuńcze

w szczególności:

 • rozwód i separacja
 • unieważnienie małżeństwa
 • podział majątku
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • ubezwłasnowolnienie
 • alimenty
 • władza rodzicielska i kontakty z dziećmi
 • sądowe ustalenie ojcostwa/macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa

Prawo pracy

w szczególności:

 • nieuzasadnione zwolnienie z pracy lub niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę
 • przywrócenie do pracy
 • sprostowanie świadectwa pracy
 • pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia
 • zakaz konkurencji
 • odpowiedzialność pracownicza
 • odprawy i zwolnienia grupowe
 • choroba zawodowa
 • renta z tytułu niezdolności do pracy

Sprawy gospodarcze i handlowe

w szczególności:

 • zakładanie spółek handlowych
 • umowa lub statut spółki
 • obsługa prawna spółek
 • przekształcenie, łączenie lub likwidacja spółek
 • spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty
 • fundacje i stowarzyszenia

Prawo administracyjne

w szczególności:

 • gospodarka nieruchomościami
 • aktualizacja opłat rocznych
 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • zwroty nieruchomości i wywłaszczenia
 • decyzja o warunkach zabudowy
 • pozwolenie na budowę
 • zameldowanie / wymeldowanie
 • wezwanie do usunięcia naruszenia prawa
 • skarga na uchwałę rady miasta

Wysokość wynagrodzenia za zaświadczone usługi jest ustalana indywidualnie z każdym Klientem i jest uzależniona od stopnia zawiłości sprawy, nakładu pracy oraz terminu wykonania zlecenia. Wynagrodzenie może zostać ustalone wg jednej z dwóch zasad: ryczałtowo za wykonanie całego zlecenia, niezależnie od czasu trwania i nakładu pracy lub na podstawie systemu godzinowego.

Aktualności

Co reguluje prawo rodzinne i opiekuńcze?

Prawo rodzinne i opiekuńcze reguluje najistotniejsze kwestie dotyczące małżeństwa, a także stosunków między rodzicami i dziećmi. Nadto zawiera regulacje dotyczące prawa kurateli i opieki. Poniżej znajdziecie wskazanie jakie konkretnie materie zostały uregulowane przez prawo rodzinne i opiekuńcze. (więcej…)

ROZWÓD – co najpierw?

Chcesz się rozwieść i nie wiesz od czego zacząć? Poniżej znajdziesz krok po kroku informację na temat tego co trzeba zrobić, żeby skutecznie się rozwieść. (więcej…)

ROZWÓD – kto płaci alimenty?

Po rozwodzie alimenty należą się nie tylko na dzieci. Obowiązek alimentacyjny obciążać może również byłych małżonków, wszystko zależy od orzeczenia w wyroku odnośnie winy w rozpadzie małżeństwa, a także od kondycji finansowej po rozwodzie każdego z małżonków. (więcej…)

Rozwód, a małoletnie dzieci

Jakie rozstrzygnięcia zawiera wyrok rozwodowy gdy rozwodzą się małżonkowie będący rodzicami małoletnich dzieci? Co dzieje się z dziećmi w trakcie i po rozwodzie rodziców? (więcej…)

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem z powodu koronawirusa

Komu przysługuje? Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy: opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia ( do dnia poprzedzającego jego 8 urodziny), są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą). W jakiej [...]

Koronawirus a prawa i obowiązki pracownika

W środę 04.03.2020r. potwierdzono w Polsce pierwszy przypadek zachorowania na koronawirusa tj. wirusa SARS-CoV-2/COVID/19. Pracownicy i pracodawcy zastanawiają się jak w tej sytuacji się zachować i zorganizować pracę. Dotyczy to w szczególności zakładów pracy, w których pracownicy mają kontakt z [...]

E-porada

Szanując czas swoich Klientów, Kancelaria adwokacka stworzyła usługę (pomoc prawną / obsługę prawną), która pozwala Klientom uzyskanie porady prawnej (opinii prawnej, informacji prawnej, projektu umowy lub pisma procesowego) bez konieczności wychodzenia z domu.


Celem uzyskania e – porady prawnej wystarczy w formie elektronicznej przedstawić Kancelarii stan faktyczny sprawy oraz sformułować pytanie prawne, które ma być przedmiotem porady. Kancelaria wycenia koszt udzielenia porady i wskazuje czas realizacji zlecenia. Po akceptacji w/w przez Klienta, Kancelaria adwokacka udziela porady prawnej w formie mailowej.

Kontakt

 • Kancelaria Adwokacka
  Ewelina Papaj-Gajek
 • ul. Przemysłowa 10 pok. 124 I piętro
  40-020 Katowice
  ( koło CH Belg )
 • +48 512 229 519
 • NIP: 656 226 40 26
 • ING Bank Śląski S.A.
  Nr konta: 65 1050 1214 1000 0097 0112 7145