Aktualności

Fundusz alimentacyjny: 
Kto może liczyć na wsparcie?

Zasądzone przez sąd alimenty nie zawsze są płacone, a nawet nie zawsze udaje nam się je wyegzekwować u Komornika. Co wtedy można zrobić? W takich sytuacjach możemy ubiegać się o ich wypłatę przez fundusz alimentacyjny. Od dnia 01.10.2020 r. obowiązuje [...]

Co zrobić, jeśli podczas Strajku Kobiet zatrzyma nas policja? Oto lista naszych praw i obowiązków

W polskim prawie w stosunku do osoby fizycznej można zastosować cztery rodzaje zatrzymań: 1/. zatrzymanie prewencyjne (na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 06.04.1990 r. o Policji, wobec osoby stwarzającej w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla [...]

Spadkobierca, spadkodawca, spadek, dziedziczenie – co to jest?

Prawo spadkowe jest działem prawa cywilnego, który określa skutki prawne śmierci osoby fizycznej. Śmierć podmiotu, któremu przysługiwało określone prawo, co do zasady nie pociąga za sobą wygaśnięcia tego prawa. Istniejące w chwili śmierci osoby fizycznej stosunki cywilnoprawne także co do [...]

Więź emocjonalna z dzieckiem jako dobro osobiste

W nauce prawa rodzinnego podkreśla się potrzebę zagwarantowania dziecku rodziców rozwodzących się lub z innych powodów żyjących w rozłączeniu, respektowania jego naturalnego prawa do wychowania przez oboje rodziców. Prawo dziecka do obojga rodziców wynika z treści przepisu art. 9 Konwencji [...]

Zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka

Dowiadujesz się, że otrzymałeś spadek, a jednocześnie okazuje się, że w skład spadku wchodzą same długi? Co robić dalej? Musisz odrzucić spadek. (więcej…)

Dziedziczenie ustawowe a testamentowe

Kodeks cywilny reguluje kwestie dotyczące dziedziczenia po osobie zmarłej. Kodeks przewiduje, że dziedziczenie może przybrać formę dziedziczenia ustawowego albo testamentowego. Czy różnią się te formy dziedziczenia? Czy wzajemnie się wykluczają? Czy mogą istnieć obok siebie?W niniejszym wpisie postaram się przybliżyć [...]

Co reguluje prawo rodzinne i opiekuńcze?

Prawo rodzinne i opiekuńcze reguluje najistotniejsze kwestie dotyczące małżeństwa, a także stosunków między rodzicami i dziećmi. Nadto zawiera regulacje dotyczące prawa kurateli i opieki. Poniżej znajdziecie wskazanie jakie konkretnie materie zostały uregulowane przez prawo rodzinne i opiekuńcze. (więcej…)

ROZWÓD – co najpierw?

Chcesz się rozwieść i nie wiesz od czego zacząć? Poniżej znajdziesz krok po kroku informację na temat tego co trzeba zrobić, żeby skutecznie się rozwieść. (więcej…)

ROZWÓD – kto płaci alimenty?

Po rozwodzie alimenty należą się nie tylko na dzieci. Obowiązek alimentacyjny obciążać może również byłych małżonków, wszystko zależy od orzeczenia w wyroku odnośnie winy w rozpadzie małżeństwa, a także od kondycji finansowej po rozwodzie każdego z małżonków. (więcej…)

Rozwód, a małoletnie dzieci

Jakie rozstrzygnięcia zawiera wyrok rozwodowy gdy rozwodzą się małżonkowie będący rodzicami małoletnich dzieci? Co dzieje się z dziećmi w trakcie i po rozwodzie rodziców? (więcej…)

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem z powodu koronawirusa

Komu przysługuje? Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy: opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia ( do dnia poprzedzającego jego 8 urodziny), są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą). W jakiej [...]

Koronawirus a prawa i obowiązki pracownika

W środę 04.03.2020r. potwierdzono w Polsce pierwszy przypadek zachorowania na koronawirusa tj. wirusa SARS-CoV-2/COVID/19. Pracownicy i pracodawcy zastanawiają się jak w tej sytuacji się zachować i zorganizować pracę. Dotyczy to w szczególności zakładów pracy, w których pracownicy mają kontakt z [...]

Rozwód – z orzeczeniem winy czy bez?

Klienci zgłaszający się do Kancelarii, którzy chcą wystąpić do Sądu z pozwem o rozwód muszą w pierwszej kolejności odpowiedzieć sobie na pytanie czy chcą by Sąd orzekając rozwód orzekał jednocześnie o tym, która ze stron ponosi winę za rozkład pożycia [...]

Uwaga – zmiana terminu na zaprzeczenie ojcostwa!

Uwaga - zmiana terminu na zaprzeczenie ojcostwa! Mocą ustawy z dnia 16.10.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy i innych ustaw ogłoszonych w Dz. U. 2019.2089, z dniem 30.11.2019r. weszły w życie zmiany w zakresie terminu na [...]

Zaprzeczenie ojcostwa

Gdy rodzi się dziecko, nie ma wątpliwości kto jest mamą. A kto jest tatą? Wszystko zależy, czy mama jest mężatką czy nie. Dziś o tym, kto jest uznawany za ojca dziecka w razie gdy matka dziecka pozostaje w związku małżeńskim. [...]

Alimenty, alimenty, alimenty…

Jak rozwiązać w sądzie kwestię alimentów na dzieci, gdy strony zamierzają się rozwieść? W mojej praktyce często zdarza się, że do Kancelarii trafiają Klienci (zazwyczaj Klientki), którzy oczekują poprowadzenia ich sprawy rozwodowej, w tym również uzyskania alimentów na dzieci małżeńskie, [...]

Warunkowe przedterminowe zwolnienie – kiedy można się o nie ubiegać?

Zgodnie z art. 77 kodeksu karnego skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania [...]

Dziecko urodzone na emigracji w Wielkiej Brytanii.

W chwili obecnej uznaje się, że około 1 miliona Polaków przebywa na emigracji w Wielkiej Brytanii. Większość z tych osób są to osoby młode, które albo wyjechały do Wielkiej Brytanii same i poznały tam „drugą połówkę” albo też wyjechały wraz [...]

Jak się rozwieść? czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o ROZWODZIE!

W polskim prawie małżeństwo może być rozwiązane jedynie przez rozwód. O rozwodzie orzeka sąd okręgowy po przeprowadzeniu rozprawy. Jak w praktyce wygląda przeprowadzenie rozwodu? Zacząć należy od sporządzenia pozwu o rozwód, w którym należy wykazać, że między małżonkami nastąpił trwały [...]

System dozoru elektronicznego

Od kilku lat, a dokładnie od 2007 r. polskie prawo karne przewiduje możliwość odbywania kary pozbawienia wolności w ramach systemu dozoru elektronicznego ( dalej SDE). Przez krótki okres czasu tj. od 01.07.2015 r. do 15.04.2016 r. SDE stał się rodzajem [...]

Wypowiedzenie umowy o pracę a okres zatrudnienia u danego pracodawcy.

Kodeks pracy przewiduje kilka rodzajów umów o pracę. Najczęściej spotykanymi umowami o pracę są umowa o pracę na czas określony i umowa o pracę na czas nieokreślony. Jak było…? Do niedawna rozwiązanie każdej z tych umów wyglądało inaczej. Co do [...]

Co należy wiedzieć o ZACHOWKU?

Zachowek przysługuje najbliższym krewnym zmarłego - zstępnym, małżonkowi i rodzicom, którzy zostali pozbawieni prawa do spadku w drodze testamentu ( art. 991 Kodeksu cywilnego dalej KC). Zstępni to dzieci, wnuki i prawnuki itd. A zatem oznacza to, że jeżeli zmarły [...]

Zaprzeczenie ojcostwa dziecka pochodzącego z małżeństwa – kto i w jakim terminie może to zrobić?

Jeżeli matka dziecka jest mężatką istnieje domniemanie prawne, że ojcem dziecka jest jej mąż. Domniemanie to odnosi się również do sytuacji, gdy dziecko urodziło się przed upływem 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa. Przy czym jeśli dziecko urodziło się [...]

Jak bronić się przed aktualizacją opłat rocznych za użytkownie wieczyste?

Temida

Zgodnie z art. 238 KC użytkownik wieczysty przez cały czas trwania swego prawa uiszcza opłatę roczną. Opłata ta winna być regulowana z góry do 31 marca za dany rok ( art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami dalej UGN), [...]

Uprowadzenie a porwanie rodzicielskie – co robić?

Pojęcia te, choć często używane zamiennie, mają różne znaczenia. Z porwaniem rodzicielskim mamy do czynienia wówczas, gdy dziecko zabiera rodzic, któremu przysługuje pełnia praw rodzicielskich, zaś z uprowadzeniem rodzicielskim, gdy dziecko zabiera rodzic, który został pozbawiony praw rodzicielskich, jego prawa [...]

Dyżury adwokata

Temida

Od lipca zapraszamy na dyżury adwokata w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach 16.00 - 18.00, najlepiej po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo:)

Kontakt

 • Kancelaria Adwokacka
  Ewelina Papaj-Gajek
 • ul. Przemysłowa 10 pok. 124 I piętro
  40-020 Katowice
  ( koło CH Belg )
 • +48 512 229 519
 • NIP: 656 226 40 26
 • ING Bank Śląski S.A.
  Nr konta: 65 1050 1214 1000 0097 0112 7145