O kancelarii

Kancelaria Adwokacka Eweliny Papaj – Gajek w oparciu o wieloletnie doświadczenie i fachową wiedzę świadczy kompleksową pomoc prawną zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców.

Dążymy do zbudowania odpowiedniej więzi z Klientem, poprzez indywidualne  podejście do powierzonych nam spraw, zapewnienie maksimum dyskrecji i zaangażowania, informowanie Klienta o bieżącym etapie postępowania, a także zapewnienie Klientowi swobodnego kontaktu z Kancelarią celem omówienia planowanych działań.

O ile jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową pomoc prawną zarówno na rzecz podmiotów indywidualnych, jak i przedsiębiorców, to wskazać należy, że Kancelaria w szczególności  świadczy pomoc prawną w następujących specjalizacjach:

1/. prawo rodzinne ( m.in. rozwody, separacje, alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska),

2/. prawo spadkowe ( m.in. postępowania spadkowe, zachowek, dział spadku),

3/. prawo karne ( zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego, wykonawczego, działając zarówno jako obrońcy podejrzanych, oskarżonych czy skazanych, jak i jako pełnomocnicy pokrzywdzonych / oskarżycieli posiłkowych czy prywatnych),

4/.prawo dot. nieruchomości ( m.in. zasiedzenie, służebności, droga konieczna, użytkowanie wieczyste, wywłaszczenia, regulacja stanów prawnych),

5/. prawo gospodarcze ( pomoc przy dokonywaniu wpisów do CEIDG i KRS, przygotowywanie dokumentów, w tym umów, uchwał itp., udział w negocjacjach, działania windykacyjne),

6/. prawo administracyjne ( m. in. przygotowywanie projektów odwołań i zażaleń na decyzje i postanowienia, skarg do WSA, pomoc w toku toczących się postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych),

7/. prawo pracy ( m.in. spory pracownicze, zarówno po jednej jak i drugiej stronie, dotyczące rozwiązania stosunku pracy, odprawy za zwolnienie z przyczyn niedotyczących pracownika).

Zapraszamy do kontaktu!

Kontakt

 • Kancelaria Adwokacka
  Ewelina Papaj-Gajek
 • ul. Przemysłowa 10 pok. 124 I piętro
  40-020 Katowice
  ( koło CH Belg )
 • +48 512 229 519
 • NIP: 656 226 40 26
 • ING Bank Śląski S.A.
  Nr konta: 65 1050 1214 1000 0097 0112 7145