Prawo cywilne Katowice

Kancelaria Adwokacka – Adwokat Eweliny Papaj – Gajek oferuje kompleksowe usługi z zakresu prawa cywilnego, z którego wyodrębniamy gałęzie prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa rzeczowego i prawa zobowiązań.

Prawo rodzinne jest zapewne dziedziną prawa, która jest nam najbliższa i ma dla nas pierwszorzędne znaczenie. W ramach prawa rodzinnego Kancelaria świadczy pomoc prawna w następujących rodzajach spraw:

 • o rozwód i separację
 • o alimenty
 • o kontakty z dziećmi
 • o władzę rodzicielską
 • o przysposobienie całkowite i częściowe
 • o ustalenie ojcostwa / macierzyństwa lub o zaprzeczenie ojcostwa / macierzyństwa
 • o podział majątku małżeńskiego
 • ubezwłasnowolnienie

W ramach prawa spadkowego, z którym każdy z nas prędzej czy później się zetknie, Kancelaria prowadzi przede wszystkim następujące sprawy:

 • postępowania spadkowe z ustawy lub z testamentu
 • o zachowek
 • o dział spadku
 • przyjęcie spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza, odrzucenie spadku
 • niegodność dziedziczenia
 • nieważność testamentu.

Z zakresu prawa rzeczowego Kancelaria świadczy pomoc prawną popartą wieloletnim doświadczeniem poprzez obsługę Wydziału Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta jednego ze śląskich miast na prawach powiatu w następujących rodzajach spraw:

 • zasiedzenie własności lub służebności
 • ustanowienie służebności za odpłatnością
 • użytkowanie wieczyste, w tym aktualizacja wysokości opłat rocznych
 • ochrony posiadania
 • umów dotyczących nieruchomości, w tym najmu, dzierżawy
 • wywłaszczenia i zwrotów nieruchomości
 • odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości.

Zobowiązania są z kolei najszerszą dziedziną prawa cywilnego. Kancelaria świadczy pomoc prawną m. in.  podejmując działania dotyczące następującej tematyki:

 • sporządzania projektów lub opiniowania projektów umów z zakresu prawa zobowiązań, w tym umów przedwstępnych m. in. sprzedaży, darowizny, zamiany, najmu, dzierżawy, leasingu, agencyjnej, komisu, przewozu, umowy zlecenia, o dzieło i o roboty budowlane i inne
 • windykacji należności lub obrony przed nieuczciwymi podmiotami chcącymi doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem,
 • spraw ubezpieczeniowych oraz sporów z towarzystwami ubezpieczeniowymi,

spraw odszkodowawczych, zarówno z  tytułu szkody, jak i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, w szczególności: wypadki komunikacyjne, wyrządzenie szkody czynem niedozwolonym, ochrona dóbr osobistych, renta uzupełniająca i zwrot kosztów leczenia.

Obsługa prawna w Katowicach – sprawdzona Kancelaria Adwokacka Adwokat Katowice Ewelina Papaj-Gajek

Cywilne prawo obejmuje szereg rozmaitych działań. Nasza Kancelaria Adwokacka przygotowuje oraz opiniuje projekty różnego rodzaju umów, listów intencyjnych, porozumień. W imieniu klienta negocjujemy również warunki umowy. Adwokaci doradzają konsumentom w kwestii tego, jakie przysługują im uprawnienia oraz jak mogą dochodzić swoich praw w przypadku nieuczciwych praktyk przedsiębiorców, kupna wadliwego towaru. Nasza kancelaria prawna zajmuje się dodatkowo reprezentowaniem osób fizycznych w ich sporach ze sprzedawcami.

Wspieramy klientów w transakcjach odnoszących się do obrotu nieruchomościami. Adwokat może doradzać już na etapie negocjacji i zawarcia umowy kupna/sprzedaży nieruchomości. Prawnicy reprezentują kontrahentów w sporach dotyczących służebności, zasiedzenia, zniesienia współwłasności, eksmisji, ochrony własności i posiadania, postępowania wieczystoksięgowego i innych.

Kancelaria Adwokacka Katowice – rzetelne porady w zakresie prawa cywilnego

Można także skorzystać z fachowych porad prawnych w sprawach o różnego rodzaju rekompensaty, np. szkody powstałe w wyniku wypadku drogowego, użytkowania niebezpiecznego towaru, bezprawnego ograniczenia nieruchomości, naruszenia dóbr osobistych. Kancelaria Adwokacka doradza i reprezentuje w sprawach spadkowych. Adwokat Katowice – zachęcamy do kontaktu w celu indywidualnego omówienia szczegółów!

Prawo cywilne i jego rodzaje

Prawna obsługa z zakresu prawa cywilnego obejmuje przede wszystkim stosunki majątkowe oraz także niemajątkowe (czyli niektóre stosunki osobiste) pomiędzy podmiotami prawa. Są one względem siebie równorzędne, co oznacza, że żaden z podmiotów nie jest podporządkowany drugiemu z nich.

Zakres pomocy prawnej w tym wypadku obejmuje zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a także jednostki organizacyjne pozbawione osobowości prawnej. Co więcej, często postępowanie toczy się wobec osób fizycznych czy też prawnych, które pozostają ze sobą w różnego rodzaju relacjach. Mogą być rodziną lub pozostawać w stosunku pracy.

Prawo cywilne i jego rodzaje:

 • prawo ogólne, które reguluje właściwie wszystkie obszary życia,
 • prawo własności oraz inne prawa rzeczowe, które nadaje własność i określa zasady nabywania praw do korzystania z przedmiotów,
 • prawo zobowiązań, które reguluje relacje między usługodawcą a usługobiorcą,
 • prawo spadkowe, które reguluje kwestie dziedziczenia.

Przedmiotem postępowania cywilnego będą również sprawy z zakresu prawa pracy (choć prawo pracy znajduje się poza kodeksem) czy też prawa rodzinnego i autorskiego.

Adwokat Katowice

Prawo cywilne jest rozległą gałęzią prawa, dlatego tak ważne jest wybranie odpowiedniego specjalisty z aktualną, szeroką wiedzą w tym zakresie. Nasza kancelaria prawna zajmuje się m.in. przygotowywaniem pism procesowych, doradztwem prawnym, rzetelną pomocą prawną. Oferujemy profesjonalne usługi prawne i dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych. Zachęcamy do kontaktu.

Kontakt

 • Kancelaria Adwokacka
  Ewelina Papaj-Gajek
 • ul. Przemysłowa 10 pok. 124 I piętro
  40-020 Katowice
  ( koło CH Belg )
 • +48 512 229 519
 • NIP: 656 226 40 26
 • ING Bank Śląski S.A.
  Nr konta: 65 1050 1214 1000 0097 0112 7145